voor inwoners, met gemeenten

Houtrook en gezondheidseffecten

Publicatiedatum: 18 december 2016

Een houtkachel of open haard wordt gebruikt voor zowel verwarming als sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel of open haard veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarming. In huis komen door het stoken meer schadelijke stoffen in de lucht, ook als er binnen geen rook waarneembaar is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen lang in de woonomgeving blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer. De houtrook kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook – en dus ook houtrook – ongezond is. In de zomer kan er daarnaast ook overlast zijn van barbecues, terraskachels en vuurkorven.​

Wat zijn de gezondheidseffecten van houtrook?

Houtrook bevat vele stoffen, waaronder fijn stof en roet. Dit draagt bij aan de luchtverontreiniging, zowel lokaal als regionaal. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder in de leefomgeving. Het meest voorkomende en beschreven gezondheidseffect van geur is (ernstige) hinder. Het ervaren van geurhinder kan ook leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan.

Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het goed blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk te beperken. Rook is altijd ongezond. Ook voor de stoker zelf.

Wat kan ik doen?

Hinder door houtrook komt vaak door slecht stookgedrag. Schoner stoken, kijk eens naar de stooktips van het RIVM: http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Houtrook_en_gezondheid

Via de website van het platform houtrook vindt u uitgebreide informatie over stappen, die u kunt ondernemen om overlast te voorkomen (Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?) http://platformhoutrook.nl/Informatie

Meer nieuws

Al het nieuws