Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Als een jongere tijdens het sporten een blessure oploopt of bevangen wordt door de hitte, dan weet je welke eerste hulp je moet verlenen. Maar wat doe je als een jongere tekenen van een eetstoornis laat zien, zichzelf beschadigt of suïcidale uitspraken doet? Wist je dat ruim een derde van de Nederlandse jongeren slaapproblemen of last van stress heeft die tot psychische problemen kunnen leiden? Leer hoe je een jongere kunt ondersteunen.

YMHFA is bedoeld voor iedereen die leeft of werkt met jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. In deze internationaal erkende cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen bij jongeren.

Na afloop van deze cursus

 • Heb je basiskennis over veel voorkomende psychische problemen bij jongeren.
 • Kun je signalen van psychische problemen bij jongeren beter herkennen
 • Kun je hierover beter het gesprek met jongeren aangaan.
 • Weet je hoe je de juiste hulpdiensten kunt inschakelen als een jongere in een crisis verkeert.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor medewerkers van de gemeenten uit de regio die regelmatig in contact komen met kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld consulententen/beleidsmedewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.
Let op! deze basis cursus is minder geschikt voor mensen die al veel kennis hebben over psychische aandoeningen bij jongeren.

Aanbieder
Deze training wordt verzorgd door trainers van Arkin Preventie.

Accreditatie
SKJ – Professionals in de jeugdzorg – 16,50 punten
Registerplein – Sociaal Werker – 16 punten
V&VN – Verzorgenden en Verpleegkundigen – 14 punten
Registerplein – GGZ Agogen – 16 punten

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

Data & tijden
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van een hele dag.
– Maandag 14 september van 9.00-17.00 uur
– Maandag 28 september van 9.00-17.00 uur

Van deelnemers wordt verwacht dat ze bij alle 2 de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Bij volledige deelname ontvang je een YMHFA certificaat dat 3 jaar geldig.

Binnenkort
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020 Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 16 november van 14.00-17.00 uur Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Wordt nog bekend gemaakt
 • Regionaal Leerhuis