Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

16 september 2020

voor inwoners, met gemeenten

Op woensdag 16 september komt de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling weer bijeen. Deze klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers hebben ervaringskennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en denken mee over verschillende projecten en beleidsontwikkelingen op dit gebied. Dit maakt onderdeel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. De bijdrage van de ervaringsdeskundigen wordt gebruikt om de uitwerking van projecten en beleid te verdiepen met de ervaringen, tips, en adviezen van ervaringsdeskundigen.

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!