Leerlingenvervoer

12 februari 2018

voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek wil graag de ervaringen van ouders weten als het gaat om het gebruik van leerlingenvervoer voor hun kind(eren). Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van het leerlingenvervoer? In 2018 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Omdat we de aanbesteding zo goed mogelijk willen laten aansluiten op de wensen en aanbevelingen van ouders gaan we bij deze Samenkracht bijeenkomst in gesprek met elkaar hierover. De aanbevelingen kunnen we dan meenemen voor het programma van eisen van de aanbesteding.

Binnenkort
Woensdag 30 januari van 15.30 tot 17.00 uur Werkgevers Servicepunt
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Samenkracht!
Woensdag 30 januari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur Werkgevers Servicepunt
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Samenkracht!