Toeleiding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

4 juli 2018

voor inwoners, met gemeenten

De bijeenkomst is voor ouders van kinderen die in het afgelopen jaar met toeleiding naar EED te maken hebben gehad. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de toeleiding EED, het proces, de aanvraag en begeleiding. De input wordt gebruikt voor de evaluatie toeleiding EED.

Binnenkort
Woensdag 20 maart van 19.00 - 20.30 uur Pleegouderplatform
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Samenkracht!