Toeleiding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

4 juli 2018

voor inwoners, met gemeenten

De bijeenkomst is voor ouders van kinderen die in het afgelopen jaar met toeleiding naar EED te maken hebben gehad. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de toeleiding EED, het proces, de aanvraag en begeleiding. De input wordt gebruikt voor de evaluatie toeleiding EED.

Binnenkort
Woensdag 30 januari van 15.30 tot 17.00 uur Werkgevers Servicepunt
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Samenkracht!
Woensdag 30 januari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur Werkgevers Servicepunt
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Samenkracht!