Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Woensdag 27 november en 11 december van 09.30 - 13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In het kader van professionalisering jeugdzorg is er een beroepscode en beroepsregister ingevoerd voor o.a. uitvoerend jeugdzorgwerkers.   Het volgen van de training  Beroepscode is verplicht voor herregistratie. De training bestaat uit een basisdagdeel en een verdiepingsdagdeel en wordt voorafgegaan door e-learning. Alle onderdelen samen, inclusief opdrachten en toets, leiden tot het certificaat Beroepscode Richtlijnen en Tuchtrecht.

Programma

E-learning ( circa 4 uur):

 • Je maakt kennis met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de Jeugdzorg. Je leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test je of je de stof beheerst. De module dient afgesloten te worden met een toets;Let op:  Het behalen van het certificaat voor de e-learning is voorwaarde voor deelname aan de groepstraining.

Training dagdeel 1

 • Aanleiding: maatschappelijk / politiek doel van professionalisering
 • Beroepsregistratie: vakbekwame professionals die blijvend investeren in vakmanschap
 • Beroepscode: beroepsethische standaarden
 • Professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk
 • Tuchtrecht: doel, procedure en maatregelen
 • Het herkennen en analyseren van morele/ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Training dagdeel 2

 • Richtlijnen: vakinhoudelijke standaarden
 • ABC-toets
 • Morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan, mede aan de hand van een casus uit de eigen werkpraktijk.

Het certificaat voor de training levert 9 registerpunten op bij het SKJ.

De e-learning  levert een apart certificaat op en 7,5 registerpunten

Binnenkort
donderdag 30 januari en 6 februari 2020 van 13.00-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis