Uitvoering gemeenschappelijke taken

Er is een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke taken. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden waaronder de regiovoorzitter.