RSA

Waarom een samenwerkingsagenda?

Bij de herijking van de regionale samenwerking werd in 2013 vastgelegd dat portefeuillehouders samen met de gemeenteraden een regionale samenwerkingsagenda opstellen die focus aanbrengt in de samenwerking.
Doel is de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de regionale samenwerking te versterken.
De regionale samenwerkingsagenda geeft overzicht en grip op wat (boven)regionaal speelt.