voor inwoners, met gemeenten
De overgang naar een nieuw energiesysteem heeft een impact op werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden. Aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende vakbekwame mensen zijn om de energietransitie mogelijk te maken.

De regio participeert in drie concrete trajecten vanuit de Metropoolregio Amsterdam waarin regionale overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werken aan bij-, om- en opscholingstrajecten voor essentiële functies voor de energietransitie.

Projecten

  • Transitie Installateur
    Dit is een grootschalig zijinstroom traject voor 100 monteurs per jaar. Dit is in samenwerking met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Vakschool Technische Installaties (VTI) , Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB), Techniek Nederland, ROC van Amsterdam, ROC Nova, Alliander en Vattenfall. De door House of Skills ontwikkelde Paskamer wordt ingezet als skills tool voor de selectie, matching en opleiding van kandidaten.
  • Vaardigheden van de toekomst
    Dit is een traject waarbij werknemers bewust worden gemaakt van de benodigde skills van de toekomst in 10 bedrijven. Beoogde bedrijven hiervoor zijn Alliander, Tata Steel en Engie. De samenwerkende partners zijn OTIB/Wij Techniek, Hogeschool van Amsterdam, Cross Over en Hogeschool Saxion.
  • Gedeelde voorziening voor zij-instromers
    Het ontwikkelen van een gedeelde voorziening voor begeleiding in de praktijk voor zij-instromers. Dit is in samenwerking met OTIB/Wij Techniek, Techniek NL, UWV, VTI, Vattenfall en Alliander.