voor inwoners, met gemeenten

Een woning verduurzamen heeft veel voordelen: voor het wooncomfort, de energierekening en het klimaat. Regio Gooi en Vechtstreek, de regiogemeenten en Eemnes werken sinds 2019 samen met Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, branche-, financiële en kennisinstellingen in het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek om bewoners te ondersteunen in het verduurzamen van hun woning.

Het werkmodel voor het Energiedienstenbedrijf is weergegeven in onderstaande afbeelding.

www.energiedienstenbedrijfgv.nl

 

Huiseigenaren kunnen bij het Duurzaam Bouwloket en de energiecoöperatie terecht voor vragen en advies. Aan de aanbodkant worden regionale bouw- en installatiebedrijven betrokken bij de duurzaamheidsopgave in bouwcoalities. Daarnaast is er ondersteuning van bedrijven bij de om- en bijscholing van bouwpersoneel vanuit kennisinstellingen en brancheorganisaties.

Samenwerkingsvorm

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een stichting zonder winstoogmerk met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partners in het bestuur. Het wordt centraal gecoördineerd met ondersteuning van projectleider Herman Schotman en een communicatieadviseur. Deze samenwerkingsvorm wordt drie jaar lang vanuit de regiogemeenten en met een subsidie van de provincie Noord-Holland ondersteund in de opstartfase.

Vier concepten

Huiseigenaren kunnen bij Duurzaam Bouwloket en de energiecoöperaties terecht voor informatie en advies. Duurzaam Bouwloket geeft ook onafhankelijk technisch advies over het verduurzamen van een woning, bijvoorbeeld over isoleren, warmtepomp of voor helemaal energieneutraal.

Voor de uitvoering van het aardgasvrij maken en energieneutraal renoveren van woningen op grotere schaal heeft het Energiedienstenbedrijf vier concepten (Product Marktcombinaties) ontwikkeld. De onderverdeling van de concepten is gebaseerd op bouwjaren, bouwkenmerken en financieringsmogelijkheden. Aan ieder concept is of wordt een eigen bouwcoalitie verbonden die ervoor zorgt dat huiseigenaren een integraal pakket aan maatregelen kunnen afnemen met een bijbehorende garantie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale en regionale bedrijven. Via het Duurzaam Bouwloket zijn deze concepten beschikbaar voor inwoners.

Het gaat om concepten voor:

  1. Woningen met bouwjaar 1920 – 1995

De huizen tussen 1920 en 1995 zijn relatief lastig aardgasloos te renoveren. De karakteristieken van de bouw bemoeilijken de renovatie. Achterstallig onderhoud vormt in deze groep ook geregeld een belemmering. Om een prijstechnisch interessant aanbod te kunnen doen, werkt het Energiedienstenbedrijf samen met  regionale bouwers en installateurs én Hogeschool Utrecht aan concepten voor het wijkgericht, gasloos renoveren van deze specifieke woningtypen.

  1. Woningen met bouwjaren 1995 >

Woningen van na 1995 zijn goed geïsoleerd en met installatietechniek gasloos en/of energieneutraal te renoveren zonder warmtenet.

  1. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

Voor Verenigingen van Eigenaren is er een ‘one stop shop’-energieloket: www.duurzame-vve.nl. Alles onder één dak: van voorlichting tot intake, pre-scan, maatwerkadvisering tot uitvoering en financiering. Het doel is om VvE’s vergaand te verduurzamen naar aardgasloos/energieneutraal met gelijkblijvende woonlasten voor de huiseigenaar. Een groep van gespecialiseerde onafhankelijke adviseurs, bedrijven uit de regio, kennisinstituten en een innovatieplatform van leveranciers ontwikkelen verduurzamingsconcepten voor VvE’s.

  1. Monumenten

Gooi en Vechtstreek kent vele monumentale woningen. De bouwkundige uitdagingen, regelgeving én esthetische overwegingen maken een duurzame renovatie voor monumentale panden extra complex. Om eigenaren van monumenten te helpen heeft het Energiedienstenbedrijf samen met de Regio Gooi en Vechtstreek en Duurzaam Bouwloket een pool van bedrijven opgezet, die zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van historische gebouwen.

Regio Gooi en Vechtstreek heeft door adviesbureau De Groene Grachten zeven maatwerkadviezen voor monumenteigenaren laten maken. Deze vormen de basis voor de online tool De Groene Menukaart Gooi en Vechtstreek voor twee typen veelvoorkomende woningen: de historische arbeiderswoning en de Gooise villa.

Kijk voor meer informatie op: