voor inwoners, met gemeenten
Een woning verduurzamen heeft veel voordelen: voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort en de energierekening. Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, branche-, financiële en kennisinstellingen in Gooi en Vechtstreek werken samen in het Energiedienstenbedrijf om bewoners hierbij van voorlichting tot uitvoering te ondersteunen.

Het werkmodel voor het Energiedienstenbedrijf is weergegeven in onderstaande afbeelding. Aan de vraagkant zijn de energiecoöperaties en het Duurzaam Bouwloket het startpunt voor huiseigenaren. Aan de aanbodkant worden regionale bouw- en installatiebedrijven betrokken bij de duurzaamheidsopgave in bouwcoalities en achter het regionale Energieloket. Daarnaast is er ondersteuning van bedrijven bij de om- en bijscholing van bouwpersoneel vanuit kennisinstellingen en brancheorganisaties.

www.energiedienstenbedrijfgv.nl

 

Het Energiedienstenbedrijf is een stichting met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partners in het bestuur. Het wordt centraal gecoördineerd met ondersteuning van een technisch adviseur en een communicatieadviseur. De samenwerkingsvorm wordt drie jaar lang vanuit de regiogemeenten en met een subsidie van de provincie Noord-Holland ondersteund in de opstartfase. Daarna wordt het een op zichzelf staande organisatie met eigen verdienmodel.

Vier concepten

Huiseigenaren kunnen bij het Regionale Duurzaam Bouwloket en de energiecoöperaties terecht voor onafhankelijk advies, bijvoorbeeld over enkelvoudige maatregelen zoals het vervangen van beglazing, of het isoleren van een dak. Aanvullend worden binnen het Energiedienstenbedrijf vier concepten ontwikkeld die gericht zijn op het volledig energieneutraal en/of aardgasvrij maken van woningen. Het gaat om concepten voor:

  1. Monumenten
  2. Woningen met bouwjaar ’20 – ’95
  3. Woningen met bouwjaren ’95 >
  4. Verenigingen van Eigenaren

De keuze voor deze onderverdeling is gebaseerd op bouwjaren, bouwkenmerken en financieringsmogelijkheden. Aan ieder concept is of wordt een eigen bouwcoalitie verbonden die ervoor zorgt dat huiseigenaren een integraal pakket aan maatregelen kunnen afnemen met een bijbehorende garantie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale en regionale bedrijven.

Samenwerkende organisaties

De partners die momenteel samenwerken in het Energiedienstenbedrijf zijn:

Het Energiedienstenbedrijf is volop in ontwikkeling en staat open voor nieuwe samenwerkingen. Wilt u vanuit uw bedrijf of organisatie meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Herman Schotman: schotman@projectatelier119.nl / 06-25067602

Online congres Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

Tijdens een online congres op 6 oktober 2020 hebben de verschillende partners vanuit een studio een update van de voortgang gegeven, en een doorkijk naar toekomstige activiteiten. Bekijk het congres hier.