voor inwoners, met gemeenten
Het verduurzamen van de historische woningvoorraad in de regio is een grote opgave. De ca. 2750 woningen zijn vaak niet energiezuinig, en tegelijkertijd gebonden aan wetgeving voor het behoud van de historische karakteristieken. De restricties kunnen een belemmering vormen voor het nemen van verduurzamende maatregelen. Om ook eigenaren van monumenten en beschermde stads-/dorpsgezichten te helpen naar een duurzamere woning is een project gestart met adviesbureau De Groene Grachten.  

De Groene Grachten is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het verduurzamen van historische gebouwen. Het project voor de Gooi en Vechtstreek bestaat uit twee onderdelen. Als eerste hebben De Groene Grachten en de gemeenten aan 7 monumenteigenaren een maatwerkadvies aangeboden. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van een online tool voor eigenaren van historische woningen: De Groene Menukaart. Deze is mede gebaseerd op de kennis opgedaan uit de 7 maatwerkadviezen.

Zeven maatwerkadviezen

Speciaal voor monumenteigenaren in de Gooi en Vechtstreek zijn zeven gratis adviezen beschikbaar gesteld om energiebesparing te stimuleren. Hiervoor heeft een wervingscampagne plaatsgevonden, en zijn geschikte panden geselecteerd. De woningeigenaren hebben een adviestraject doorlopen, waarbij de technische, juridische en financiële mogelijkheden om te verduurzamen en energie te besparen in kaart zijn gebracht. Specifiek voor hun woning hebben zij hierover een uitgebreid adviesrapport ontvangen. De bevindingen van deze adviestrajecten dienden onder andere ter ontwikkeling en onderbouwing van de Groene Menukaart.

Lees hier de interviews met de huiseigenaren.

De Groene Menukaart voor Gooi en Vechtstreek

De Groene Menukaart is een online tool waar eigenaren van historische gebouwen terecht kunnen voor advies en inspiratie om hun woning energiezuiniger te maken. Op de kaart hebben huiseigenaren toegang tot informatie over energiebesparende maatregelen en bijbehorende juridische en financiële aspecten. Er zijn nu menukaarten beschikbaar van twee veelvoorkomende typen woningen: de monumentale Gooise villa’s en de historische arbeiderswoning.  De menukaarten zijn ontwikkeld per gemeente. Voor algemene informatie over het verduurzamen van monumenten is er de landelijke menukaart.

De Groene Menukaarten voor de gemeenten vindt u hier: