voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme
 3. Duurzame energie

Wat willen we bereiken?

 1. Stimuleren recreatie & toerisme
 2. Impuls regionale economie
 3. Stimuleren innovatie en creativiteit
 4. Bevorderen samenwerking, zowel binnen als buiten de regio, en goed aansluiten op lopende ontwikkelingen

Beoogde start-/einddatum

2017 – 2022

Resultaten tot nu toe

 1. In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats met het thema ‘Growing Green Cities’.
 2. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft begin 2018 een rapportage opgeleverd over de mogelijkheden om met de waardevolle combinatie van landschap, cultuur en erfgoed in te spelen op de Floriade.

Voortgang en planning

 1. In het tweede kwartaal van 2018 wordt een kosten-baten analyse opgesteld met een scenario van een inzending op het Floriade terrein en een scenario waarbij Gooi en Vechtstreek inspeelt op de Floriade met projecten en evenementen in de regio zelf. In de loop van 2018 vindt besluitvorming plaats over het vervolg.
 2. De contacten met de gemeente Almere zijn geïntensiveerd om ook te kijken waar nu al mogelijkheden tot samenwerking kunnen ontstaan tussen Almere en Gooi en Vechtstreek in het kader van de Floriade.

Publicaties

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl