voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

 1. Coherent en realistisch beeld van wat Gooi en Vechtstreek te bieden heeft qua cultuur en erfgoed.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017- september 2019

Resultaten tot nu toe

 1. De gewenste kwaliteit is benoemd, zowel van bovenlokaal werkende instellingen op het vlak van cultuur en erfgoed als het culturele aanbod in de regio.
 2. Cultuur & Erfgoed en Toerisme & Recreatie zijn bijeen gebracht in één bestuurlijk programma, waardoor beter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie voor de langere termijn.
 3. Er is regelmatig overleg tussen de Regio en Toerisme Gooi & Vecht, waarin zowel inhoud als presentatie van cultuur en erfgoed wordt besproken.
 4. Er is sprake van wederzijdse vertegenwoordiging in de diverse overleggen zodat de aanpak op elkaar wordt afgestemd.
 5. De programmacoördinator neemt deel aan innovatie cultuurmarketingproject van Amsterdam Marketing en MRA.
 6. De Regio draagt bij aan het bevorderen van samenhang bij de promotie van cultuur en erfgoed, onder andere door een extra financiële impuls te geven, zoals aan de amateurkunstvoorstelling Iktoon in Spant! in 2017 en 2018.
 7. Realisatie van het Erfgoedfestival ‘Groen in Gooi en Vecht’.

Voortgang en planning

 1. Voortzetting van lopend programma, zodat sprake is van een evenwichtige balans in inhoud/aanbod en promotie/marketing.
 2. Als kop op de diverse citymarketing-trajecten van de gemeenten wordt een plan opgesteld voor regionale cultuur- en erfgoedmarketing, zodat we de onderlinge samenhang versterken. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met Toerisme Gooi & Vecht (zie ook ontwikkelingen onder project 5).

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur en Erfgoed

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl