voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

 1. Coherent en realistisch beeld van wat Gooi en Vechtstreek te bieden heeft qua cultuur en erfgoed.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017- september 2019

Resultaten tot nu toe

 1. De gewenste kwaliteit is benoemd, zowel van bovenlokaal werkende instellingen op het vlak van cultuur en erfgoed als het culturele aanbod in de regio.
 2. Cultuur en Erfgoed en Toerisme en Recreatie zijn bijeen gebracht in één bestuurlijk programma, waardoor beter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie voor de langere termijn.
 3. Er is een wekelijks overleg tussen de regio en het regionaal bureau Toerisme en Recreatie, waarin zowel inhoud als presentatie van cultuur en erfgoed wordt besproken.
 4. Er is sprake van wederzijdse vertegenwoordiging in de diverse overleggen zodat de aanpak op elkaar wordt afgestemd.
 5. Programmacoördinator neemt deel aan innovatie cultuurmarketingproject van Amsterdam Marketing en MRA.
 6. De regio draagt bij aan het bevorderen van samenhang bij de promotie van cultuur en erfgoed, onder andere door extra financiële impuls te geven, zoals aan de amateurkunstvoorstelling Iktoon in het Spant in juni 2017.

Voortgang en planning

 1. Voortzetting van lopend programma, zodat sprake is van een evenwichtige balans in inhoud/aanbod en promotie/marketing.
 2. Als kop op de diverse citymarketing-trajecten van de gemeenten wordt een plan opgesteld voor regionale cultuur- en erfgoedmarketing, zodat we de onderlinge samenhang versterken.

Contact

Marlies van der Linden
m.vanderlinden@regiogv.nl