voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

  1. Overzichtelijke en aantrekkelijke informatie over de recreatieve vaarwegen en de daarbij behorende faciliteiten op het land (aanlegvoorzieningen, oplaadpunten, horeca, verblijfsaccommodaties, verhuurmogelijkheden, culturele bezienswaardigheden).

Beoogde start-/einddatum

December 2016 – april 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Om financiële redenen is ervoor gekozen geen glossy magazine te ontwikkelen, maar ons te beperken tot de uitgave van een regionale waterkaart.
  2. In 2017 is een WED-subsidie (Water als Economische Drager) ingediend, die is toegekend en van waaruit de waterkaart deels wordt gefinancierd.

Voortgang en planning

  1. De waterkaart is in ontwikkeling en de oplevering staat gepland in april 2018.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl