voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

  1. Overzichtelijke en aantrekkelijke informatie over de recreatieve vaarwegen en de daarbij behorende faciliteiten op het land (aanlegvoorzieningen, oplaadpunten, horeca, verblijfsaccommodaties, verhuurmogelijkheden, culturele bezienswaardigheden).

Beoogde start-/einddatum

Augustus 2017 – september 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Het project Ontwikkeling waterkaart/magazine is in eerste instantie opgestart vanuit de gemeenten Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht. Daar is de wens uitgesproken om het project in regionaal verband op te pakken. Het was uiteindelijk niet meer mogelijk om de waterkaart/magazine voor het seizoen 2017 te realiseren, vandaar dat er in 2017 voor is gekozen om de bestaande waterkaart Loosdrechts Plassengebied/Vecht te herdrukken en het project in 2018 te realiseren.
  2. Op 10 augustus 2017 is een WED-subsidie (Water als Economische Drager) door de provincie Noord-Holland gehonoreerd voor elektrische oplaadpunten voor sloepen en sanitaire voorzieningen langs het water, waarbij ook de realisatie van de waterkaart is opgenomen voor het Loosdrechts Plassengebied, de Vecht, Gooise Meren en het Gooimeer.

Voortgang en planning

  1. De waterkaart wordt naar verwachting in het najaar 2018 opgeleverd.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl