voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

 1. Zorgvuldig en duurzaam beheer en onderhoud van het recreatieve routenetwerk (fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, sloepennetwerk en toekomstig wandelnetwerk).
 2. Uitgebreid kwalitatief aanbod aan recreatieve mogelijkheden voor zowel inwoners als bezoekers.

Beoogde start-/einddatum

Februari 2017 – eind 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gestart is met het opstellen van een achtergronddocument voor het gehele recreatieve routenetwerk (fietsen, varen, wandelen) in regio Gooi en Vechtstreek ter onderbouwing van het oprichten van een regionaal Routebureau Gooi & Vechtstreek.
 2. Voor het fietsknooppuntennetwerk is voorjaar/zomer 2017 een nulmeting uitgevoerd en najaar 2017 is het regionale fietsknooppuntennetwerk geheel geactualiseerd.
 3. Het definitief ontwerp Wandelnetwerk is gereed, het opstellen van het bestek/werkbeschrijving is in een vergevorderd stadium.
 4. In het voorjaar van 2018 is C-TIP aangekocht, een digitaal beheer- en onderhoudssysteem voor de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk. C-TIP is inmiddels gevuld met data en in september krijgen de betrokken ambtenaren van de regiogemeenten een opleiding voor het werken met C-TIP.

Voortgang en planning

 1. Bestuurlijk is besloten om de ontwikkeling van het Routebureau Gooi & Vechtstreek pragmatisch in te steken. De regie/coördinatie ligt bij Regio Gooi en Vechtstreek en de uitvoering van de controle van meldingen, het dagelijks beheer en onderhoud en het constateren van onvolkomenheden in het netwerk is lokaal belegd. Deze samenwerking loopt inmiddels en wordt, met de komst van C-TIP en een regionaal handboek voor beheer en onderhoud van de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk, de komende periode verder versterkt.
 2. In 2019 worden de knooppuntborden van het regionale fietsknooppunten-netwerk vervangen, aangezien het kaartmateriaal (na de actualisatie van het fietsknooppuntennetwerk) is verouderd.
 3. Eind 2019 oplevering van het Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek & Diemerscheg, incl. bio-composiet bewegwijzering.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl