voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

 Wat willen we bereiken?

  1. Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid.
  2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en arbeidsparticipatie.
  3. Beschikken over actuele informatie m.b.t. de regionale arbeidsmarktsituatie en ons economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te ondersteunen.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – juni 2018 (was: januari 2017 – december 2017)

Resultaten tot nu toe

  1. Start analysefase; de economische context en de arbeidsmarktsituatie in regio Gooi en Vechtstreek zijn in kaart gebracht en beschreven.

Voortgang en planning

  1. Begin 2018 advisering op conceptbeleidsplan door raden, vaststelling beleidsplan in tweede kwartaal 2018.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl