voor inwoners, met gemeenten

Cultuur & Recreatie

Gooi & Vecht heeft een unieke identiteit met vele beeldbepalende iconen, diverse landschappen en waardevolle cultuurhistorie. Door deze identiteit te versterken en verder uit te dragen, wordt de regio Gooi en Vechtstreek verder gepositioneerd. Uitgangspunt daarbij is om de regio uit te dragen als aantrekkelijk gebied om te bezoeken, te recreëren en te verblijven. Specifiek op het gebied van de regionale museale samenwerking is een regioconservator actief. Het Erfgoedfestival Gooi & Vecht is één van de gezamenlijke activiteiten. De balans tussen bezoekers,  bewoners en ondernemers is een constant aandachtspunt. Hierbij is ook aandacht voor het beschermen van de kwetsbare natuur. De regio als aantrekkelijk gebied positioneren levert op meerdere vlakken winst op: economisch, cultureel, toeristisch-recreatief en maatschappelijk.

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door  het bieden van culturele en toeristisch-recreatieve informatie: www.visitgooivecht.nl

Informatie over recreatieve routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) is op onze routesite www.routesingooivecht.nl te vinden.

En vanuit de luie stoel alvast genieten van de mooiste highlights in het Gooi en de Vechtstreek? Bekijk dan de regio in vogelvlucht op www.gooivechtinvr.nl.

Publicaties

Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek 2021
Stand van zaken Cultuur Recreatie mei 2021
Stand van zaken Cultuur Recreatie november 2021

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Coördinator Recreatie & Toerisme
Visit Gooi & Vecht

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur & Recreatie

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl