voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners hebben toegang tot het digitaal leefplein en zijn meer in staat om zelf te sturen op gezondheid, welzijn en participatie.
 2. Inwoners zijn in staat om het effect van ingezette zorg en ondersteuning
  aan te geven.
 3. Inwoners zijn in staat om de dienstverlening van gemeenten en aanbieders te waarderen.
  Een beter toezicht op naleving van contractafspraken door marktpartijen via het regionaal contractbeheer.
 4. Een doelmatiger inzet van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – december 2019

Resultaten tot nu toe

 1. Inwoners hebben beveiligde toegang tot de informatie uit het digitaal leefplein via een persoonlijke pagina. Ze hebben daardoor o.a. inzicht in: welke zorg en ondersteuning aan hen is toegekend, hoeveel, en welke aanbieder de zorg of ondersteuning levert.
 2. Het inwonerportaal is ontwikkeld en opgeleverd in combinatie met de vergelijkingssite KiesZO. Via kieszo.nl kunnen inwoners de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen.
 3. Tergooi ziekenhuis en Jeugd en Gezin hebben besloten hun cliënt- en patiëntinformatie via het inwonerportaal te ontsluiten. Hierdoor kan de inwoner sneller schakelen tussen verschillende aanbieders van zorg en ondersteuning.

Voortgang en planning

 1. Het inwonerportaal/KiesZO is op 28 september 2017 tijdens het Gezondheidsfestival gelanceerd.
 2. In de loop van 2018 en 2019 wordt het inwonerportaal verder ontwikkeld.

Contact

Rory Colpaart
r.colpaart@regiogv.nl