voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.

Wat willen we bereiken?

  1. Een verlenging van overeenkomsten in het sociaal domein onder eventueel geactualiseerde condities.
  2. Beschikbaarheid van passende maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – februari 2018

Resultaten tot nu toe

  1. De verlengingen voor de overeenkomsten Maatschappelijke Ondersteuning, Huishoudelijke Hulp en worden momenteel voorbereid. Op basis van deze verleningen wordt de dienstverlening op basis van deze overeenkomsten gecontinueerd.

Voortgang en planning

  1. De verlengingen gaan per januari 2019 in.

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl