voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
  3. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek
  4. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  1. Een versterking van het leeraanbod van het regionaal leerhuis.
  2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het regionale leerhuis.
  3. Bij voortzetting van het regionaal leerhuis: een passende constructie waarbinnen dit plaatsvindt.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2020

Resultaten tot nu toe

  1. Deelnemers aan het Regionaal Leerhuis beoordelen de kennissessies over het algemeen als zeer goed. Extra inspanning is nodig om een ander doel te realiseren, namelijk een aansprekend aanbod voor bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten, en voor vertegenwoordigers van inwoners en cliënten en aanbieders en partners binnen het sociaal domein.
  2. Het Regionaal Leerhuis is geëvalueerd en in 2018 gecontinueerd.

Voortgang en planning

  1. De continuering van het regionaal leerhuis in de periode 2019-2022 verwerken we in de (begroting van de) nieuwe RSA. Op basis van de omvang en focus van de RSA wordt de hoogte van de financiering bepaald.

Contact

Irma Laméris
i.lameris@ggdgv.nl