voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Voldoende keuzevrijheid voor inwoners die zorg en maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – februari 2018

Resultaten tot nu toe

In 2017 en 2018 lopen verscheiden contracten met aanbieders van zorg en ondersteuning af. Door gezamenlijk zorg en ondersteuning in te kopen bieden de gemeenten continuïteit van zorg en ondersteuning.

Voortgang en planning

  1. Op 1 december 2017 wordt de overeenkomst met de (nieuwe) leverancier(s) van trapliften, plateauliften en woonhuisliften ondertekend. Deze overeenkomst gaat per 1 februari 2018 in. Bij de uitvoering van deze overeenkomst houdt de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio toezicht op de uitvoering van de overeenkomst.
  2. In het najaar van 2017 starten we met de verlengingen/vervolginkooptrajecten voor Woningaanpassingen, en voor Compensatie Huishoudelijke Taken (Huishoudelijke Hulp).

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl