voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

 1. Bovenregionaal aanbod ontwikkelt zich zoveel als mogelijk tot regionaal aanbod, dan wel; de kennis en expertise vanuit het bovenregionaal specialistisch aanbod wordt geïntegreerd in het regionaal aanbod.
 2. Een verantwoorde afbouw van specialistisch bovenregionaal aanbod.
 3. Een adequate bovenregionale afstemming voor specialistisch aanbod wat niet in aanmerking komt voor regionalisering.
 4. Bovenregionale afstemming rondom gecertificeerde instellingen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Met zes Noord-Hollandse jeugdhulpregio’s is sinds 2017 intensief overleg gevoerd om te bekijken op welke manier de noodzakelijke transformatie op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering gerealiseerd kan worden.
 2. De Noord-Hollandse gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de gezamenlijke uitgangspunten voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en op welke manier aanbieders (verder: Gecertificeerde Instellingen) die deze vorm uitvoeren gecontracteerd kunnen worden.
 3. De uitgangspunten, zoals genoemd onder 2, zijn vertaald in een gezamenlijk verwervingsstrategie, een toelatingsdocument en een convenant jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze documenten zijn in juli 2018 door de bestuurders vastgesteld.
 4. 32 gemeenten – waaronder de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek – starten een gezamenlijk inkooptraject voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019-2021. Dit inkooptraject gaat medio juli van start.

Voortgang en planning

 1. Voor 1 januari 2019 worden Gecertificeerde Instellingen voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering gecontracteerd. De dienstverlening op grond van deze overeenkomsten gaat per januari 2019 van start.

Contact

Afke Jong
a.jong@regiogv.nl