voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

 1. Bovenregionaal aanbod ontwikkelt zich zoveel als mogelijk tot regionaal aanbod, dan wel; de kennis en expertise vanuit het bovenregionaal specialistisch aanbod wordt geïntegreerd in het regionaal aanbod.
 2. Een verantwoorde afbouw van specialistisch bovenregionaal aanbod.
 3. Een adequate bovenregionale afstemming voor specialistisch aanbod wat niet in aanmerking komt voor regionalisering.
 4. Bovenregionale afstemming rondom gecertificeerde instellingen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gesprekken zijn gevoerd met de aanbieders in onze regio over mogelijkheden om minder door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg buiten de regio
 2. Ambtelijk en bestuurlijk is provinciaal overleg geweest over de afbouw van gespecialiseerde functies en de inkoop van gecertificeerde instellingen.
 3. In provinciaal verband (Noord Holland) is een programma van eisen opgesteld voor inkoop van gecertificeerde instellingen voor 2019.

Voortgang en planning

 1. De samenwerking in Noord Holland wordt komende maanden meer verstevigd.
 2. We brengen het aanbod en de wachtlijsten in kaart en verdelen waar mogelijk de accounthouderschappen.

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl