voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezonde en vitale regio
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein

Wat willen we bereiken?

 1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van het consultatie- en adviesteam.
 2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het consultatie- en adviesteam.
 3. Bij voortzetting van het consultatie- en adviesteam: een passende constructie waarbinnen de voortzetting plaatsvindt.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Het Consultatie en Adviesteam van Regio Gooi en Vechtstreek bestaat nu ruim twee jaar. De Vrije Universiteit Amsterdam voert momenteel een effectiviteitonderzoek en evaluatie uit.
 2. Er is een kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de taken van het consultatie- en adviesteam. In juni 2017 hebben colleges besloten om met de nieuwe inrichting van de Jeugd GGZ het consultatie- en adviesteam een stevigere functie te geven op de volgende onderdelen:
  1. Beoordeling van alle verlengingen binnen de Jeugd GGZ.
  2. Toezicht op kwaliteit van uitvoering aanbieders.
  3. Toezicht op kwaliteit en effectiviteit van hulpverleningsplannen.
 3. Via Maatwerk is mogelijk gemaakt dat huisartsenpraktijken en uitvoeringsdiensten ondersteund worden. In alle USD wordt gebruik gemaakt van casuistiekbespreking met psycholoog/orthopedagoog.
 4. In Hilversum, Weesp, Naarden en Blaricum zijn gesprekken gevoerd over de uitvoering van de ondersteuning in diverse huisartsenpraktijken. Ook is er voor huisartsen een mogelijkheid om advies te krijgen bij medicijnverstrekking.

Voortgang en planning

 1. Verder uitwerken en door ontwikkelen van casuistiekbesprekingen en intervisie met uitvoeringsdiensten. In diverse gemeenten huisartsenpraktijken structureel ondersteunen.
 2. Andere nieuwe taken zoals coördinatie van Expertteam  uitwerken en uitvoeren
 3. In het najaar 2018 het effectiviteitsonderzoek en de evaluatie afronden. Op basis van de rapportages die hieruit volgen worden voorstellen gedaan voor structurele inbedding en doorontwikkeling van het Consultatie en Adviesteam.

Links

Business case Consultatie en Adviesteam in Gooi en Vechtstreek

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl