voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Gezamenlijke regievoering bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Optimalisatie en versterking van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.
  2. Een passende constructie en structuur waarbinnen de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie plaatsvindt.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Het project is in september 2017 van start gegaan.
  2. Met het samenwerkingsverband is geëvalueerd en zijn de resultaten van afgelopen 3 jaren besproken.  De structuur is helder en alles loopt naar wens. Er is een lichte groei zichtbaar. We zitten boven wat op basis van de statistieken verwacht mag worden qua verwijzingen.

Voortgang en planning

  1. Er wordt een gezamenlijk verwijsformulier met samenwerkingsverband gemaakt om administratieve lasten voor ouders en scholen te beperken.
  2. In december 2018 zijn voorstellen gereed over de structurele inbedding en doorontwikkeling van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl