voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Gezonde en vitale regio

Wat willen we bereiken?

Een adequate bestuursopdracht 2018-2022 voor Jeugd en Gezin. Dit op basis van ervaringen en verbeterpunten uit de periode 2014-2018.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – juni 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Vastgestelde bestuursopdracht JEUGDslag 2.0 voor de jaren 2018-2022.

Voortgang en planning

  1. Het project JEUGDslag 2.0 is afgerond.
  2. Per maart 2018 is de implementatie van JEUGDslag 2.0 gestart

Publicaties

Projectplan Jeugdslag 2.0

Projectplan Jeugdslag 2.0 Bijlage 1 Activiteitenagenda

Bestuursopdracht Jeugd en Gezin 2018-2022

Contact

Geurt van den Broek
g.vandenbroek@regiogv.nl