voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Gezonde en vitale regio

Wat willen we bereiken?

Een adequate bestuursopdracht 2018-2022 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Dit op basis van ervaringen en verbeterpunten uit de periode 2014-2018.

Beoogde start-/einddatum

September 2017 – juni 2018

Resultaten tot nu toe

  1. De bestuursopdracht JEUGDslag 2014-2018 is geëvalueerd.
  2. Op basis van deze evaluatie is er een nieuwe bestuursopdracht opgesteld en door gemeenten vastgesteld.
  3. De bestuursopdracht zoals genoemd onder 2 wordt momenteel door Jeugd en Gezin geïmplementeerd en uitgevoerd.

Voortgang en planning

  1. Project is afgerond.
  2. Eind 2019 vindt een tussenevaluatie plaats van de bestuursopdracht Jeugd en Gezin.

Publicaties

Projectplan Jeugdslag 2.0

Projectplan Jeugdslag 2.0 Bijlage 1 Activiteitenagenda

Bestuursopdracht Jeugd en Gezin 2018-2022

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl