voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Circulaire economie (CE)
 2. Economie, creatieve bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

 1. Een duurzame en circulaire regio ‘Cirkelregio G&V 2050’

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – november 2018

Resultaten tot nu toe

 1. De strategie ‘circulaire regio Gooi en Vechtstreek’ is eind 2017 opgesteld en vastgesteld.
 2. De regiogemeenten hebben op 20 juni 2018 de MRA intentie ‘circulaire inkoop’ gezamenlijk ondertekend.
 3. In MRA verband is een ontwikkelplan ‘MRA Circulair’ ontwikkeld. Gemeenten en de Regio nemen deel in de MRA uitvoeringswerkgroepen Textiel, Luiers, Bouw- en sloopafval, Groene reststromen en Circulaire inkoop.
 4. Bio-composiet bewegwijzeringspaal ontwikkeld.
 5. Het circulair maken van de textielstroom in de regio en daarbij creëren van lokale werkgelegenheid is nader uitgewerkt.

Voortgang en planning

 1. De strategie ‘circulaire regio Gooi en Vechtstreek’ wordt in 2018 vertaald in een aantal projecten voor de regio en een platform.
 2. In MRA verband wordt gewerkt aan plannen van aanpak voor het circulair maken van een aantal prioritaire grondstofstromen (zie hierboven). Begin 2019 starten in dit kader een aantal pilots.
 3. Samen met MRA wordt een proces gestart dat moet leiden tot 50% circulaire inkoop in 2025.
 4. Circulaire bewegwijzering van bio-composiet eind 2018 gereed
 5. In de tweede helft van 2018 wordt een voorstel gedaan voor het circulair maken van de textielketen in de regio, een concessie wordt op dit moment voorbereid.

Download

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl