voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Circulaire economie (CE)
 2. Economie, creatieve bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

 1. Een duurzame en circulaire regio ‘Cirkelregio G&V 2050’

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben begin dit jaar het Nationaal grondstoffen akkoord ondertekend en nemen deel aan de landelijke transitieteams.
 2. In MRA verband (MRA programma Circulaire Economie) zijn Gooi en Vechtstreek en Lelystad trekker van het project ‘verbeteren inzameling en verwerking’. Dit maakt deel uit van de ruimtelijke-economie actie agenda MRA.
 3. Marktverkenning en scenario’s voor lokale kringloop Textiel G&V is voltooid.
 4. Vertegenwoordigers van de regio(gemeenten) hebben deelgenomen aan circulair inkoop academie en Community of Practice ‘circulair inkopen’ MRA.
 5. Grondstoffen huishoudens & openbare ruimte (zie VANG HHA en Buitenshuis).

Voortgang en planning

 1. In MRA-verband wordt gewerkt aan het circulair maken van de Bouw en Sloopafval- stroom (start september 2017).
 2. Afstemming MRA deelregio’s t.a.v. circulaire inkoop/ aanbestedingstrajecten voor aantal kansrijke stromen (o.a. bebording/ bewegwijzering recreatieve routes en dataservers) (eind 2017).
 3. In september start een onderzoek naar inzameling en verwerking PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons), luiers en textiel. Resultaten volgen eind 2017.
 4. Uitwerking lokale sortering en werkgelegenheid rondom de textielstroom in business case 2e helft 2017.
 5. Strategie en routekaart Circulaire Economie Gooi en Vechtstreek: eind 2017.

Download

Contact

Marc Maassen
m.maassen@regiogv.nl