voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. VANG (Van afval naar grondstof)
 2. (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten)

Wat willen we bereiken?

 1. Groenatlas: Deze biedt inzicht in de aanwezige (groene) afval- en grondstoffen in Gooi en Vechtstreek en de kansen, op basis waarvan advisering over duurzame inzet, toepassing en verwerking in de (regionale) circulaire economie kan plaatsvinden.
 2. Integrale inzameling en hoogwaardige verwerking van PMD en biomassa.
 3. Bijdrage aan visie en strategie op grondstoffentransitie Gooi en Vechtstreek.
 4. Aanhaken op MRA-programma.

Beoogde start-/einddatum

Voorbereiding gestart in 2016. Looptijd tot en met 2017.

Resultaten tot nu toe

 1. In MRA verband is een ‘position paper’ opgesteld richting het Rijk met betrekking tot de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal inzamelen) van bedrijfs (gemeentelijk)- en huishoudelijke afvalstromen.
 2. (Groene) grondstoffenatlas (wordt vertaald naar) is aangehaakt op het grondstoffenatlas-project MRA/ Provincie.
 3. Afstemmingstraject regiogemeenten m.b.t. PMD inzameling in de openbare ruimte (via prullenbak).

Voortgang en planning

 1. In oktober wordt in MRA-verband een verzoek ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal inzamelen) van bedrijfs- en huishoudelijke afvalstromen.
 2. Mogelijke deelname in proeftuinen MRA 2018.
 3. Een grondstoffenatlas (groen en overige) wordt opgesteld voor hele MRA gebied in 2e helft 2017, waaronder Gooi en Vechtstreek.
 4. Business case regionale inzameling prullenbakken openbare ruimte (PMD en restafval) 2e helft 2017.

Contact

Marc Maassen
m.maassen@regiogv.nl