voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. VANG (Van afval naar grondstof)
 2. (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten)

Wat willen we bereiken?

 1. Groenatlas: Deze biedt inzicht in de aanwezige (groene) afval- en grondstoffen in Gooi en Vechtstreek en de kansen, op basis waarvan advisering over duurzame inzet, toepassing en verwerking in de (regionale) circulaire economie kan plaatsvinden.
 2. Integrale inzameling en hoogwaardige verwerking van PMD en biomassa.
 3. Bijdrage aan visie en strategie op grondstoffentransitie Gooi en Vechtstreek.

Beoogde start-/einddatum

Voorbereiding gestart in 2016. Looptijd tot en met 2018.

Resultaten tot nu toe

 1. In MRA verband is een Grondstoffen Atlas opgesteld.
 2. Voorbereidingsregiogemeenten, GAD en Tomin met betrekking tot de PMD inzameling (via gemeentelijke prullenbakken) in de openbare ruimte heeft geleid tot een vijftal gemeenten die op deze wijze aan de slag willen.
 3. Voor de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal inzamelen) bedrijfs- en huishoudelijke afvalstromen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangehaakt op de MRA.
 4. Vanuit de openbare ruimte en inkoop van gemeenten is meegewerkt aan de strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

 1. Er wordt een voorstel gedaan ten aanzien de wijze van uitvoering van de proef rondom de inzameling van PMD in de openbare ruimte.
 2. De Regio neemt deel aan de MRA werkgroep groene stromen/ biomassa. Vanuit deze werkgroep worden projectvoorstellen voorbereid voor begin 2019.

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl