voor inwoners, met gemeenten

Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Om voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, zullen de diverse vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast moeten worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de verbinding met het OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet leiden tot een duurzaam en effici├źnt vervoerssysteem in de regio.