voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
  2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in waterrecreatie, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden.

Het programma bestaat uit verschillende samenhangende projecten. Elk project draagt bij aan de uitstraling van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden.

De Regio is verantwoordelijk voor het algemene programmamanagement van dit programma.

Beoogde start-/einddatum

Het programma heeft als beoogde einddatum december 2021.

Resultaten tot nu toe

  1. Het programma is in uitvoering.
  2. Het project Agrarische structuurverbetering/kavelruil is succesvol afgerond (2016).
  3. Het gedeelte van de Gooimeertak onder de A1 en over de golfbaan is gerealiseerd (2017).
  4. De gemeente heeft het grootste deel van haar gronden in de schootsvelden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat (2017).

Voortgang/planning

In de zomer van 2019 is het programma geëvalueerd. Vanwege hogere kosten en gebrek aan politiek draagvlak in de gemeenteraad van Gooise Meren hebben de partijen besloten om de bedachte nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer te schrappen en de doelstellingen voor waterrecreatie op een andere manier vorm te geven.

In het najaar van 2019 wordt het aangepaste gebiedsprogramma uitgewerkt. Ondertussen gaat de uitvoering van de andere projecten, zoals het wandelpad tussen Naarden-Vesting en Stadzigt, gewoon door.

Documenten

Informatiebrief stand van zaken september 2019

Contact

  • Regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor de algemene coördinatie van het programma. Meer informatie over het programma: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl.
  • Gemeente Gooise Meren en provincie Noord-Holland zorgen voor de uitvoering van de projecten. Voor meer informatie hierover: Marco de Boer, m.deboer@gooisemeren.nl.