voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
 2. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in vaarverbindingen, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden.

Het programma bestaat uit verschillende samenhangende projecten. Elk project draagt bij aan de uitstraling van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden.

 1. Natuurnetwerk Nederland Gooimeertak
 2. Agrarische structuurverbetering/kavelruil
 3. Behoud Schootsvelden Naarden
 4. Vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer
 5. Optimalisatie Naardertrekvaart
 6. Passantenhaven
 7. Wandelverbinding tussen de Vesting en Stadzigt

Beoogde start-/einddatum

 • Het programma heeft als beoogde einddatum december 2020. Er is al gestart met een aantal projecten.

Resultaten tot nu toe

 • Het project Agrarische structuurverbetering/kavelruil is succesvol afgerond (2016).
 • Het gedeelte van de Gooimeertak onder de A1 en over de golfbaan is gerealiseerd (2017).
 • De gemeente heeft het grootste deel van haar gronden in de schootsvelden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat (2017).

Voortgang/planning

 • De afronding van het programma is in 2020.
 • Het graven van de vaarverbinding vindt in 2019/2020 plaats. In de periode daarvoor worden verschillende projecten al opgepakt.

Links

Deelproject Vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer

Contact

 • Regio Gooi en Vechtstreek zorgt voor de algemene coördinatie van het programma. Meer informatie over het programma: Christiaan van Zanten, programmacoördinator, Regio Gooi en Vechtstreek c.vanzanten@regiogv.nl.
 • Gemeente Gooise Meren en provincie Noord-Holland zorgen voor de uitvoering van de projecten. Voor meer informatie hierover: Marco de Boer, m.deboer@gooisemeren.nl.