voor inwoners, met gemeenten

Inzoomen op onze inwoners en onze diensten doen we door trends en ontwikkelingen te ontsluiten en te presenteren in het dashboard Staat van de regio Gooi en Vechtstreek.

De Staat van de regio geeft met data een beeld van onze regio en haar inwoners. Zowel binnen het fysiek domein als het sociaal domein.  Hierdoor is het gemakkelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. Deze data biedt fundament en inzicht voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. Onderwerpen die in het dashboard terugkomen zijn onder andere gezondheid, jeugd, bouwen en wonen.

Een paar voorbeelden van cijfers: de werkloosheid is in onze regio afgenomen van 7,2% (2014) naar 3,7% (2018). Het aantal cliënten voor Beschermd Wonen is gestegen van 254 (2015) naar 281 (2017). Door afvalscheiding is al een CO2-reductie behaald van 42,7 kiloton. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 20.290 huishoudens.