voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

 Wat willen we bereiken?

  1. Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid.
  2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en arbeidsparticipatie.
  3. Beschikken over actuele informatie m.b.t. de regionale arbeidsmarktsituatie en ons economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te ondersteunen.

Beoogde start-/einddatum

2019-2023

Wat is de voortgang van de werkgelegenheidsprojecten?

Dat leest u in de Monitor Perspectief op Werk en Werken aan Werk. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

Download hier de Monitor eerste kwartaal 2022
Download hier de Monitor derde kwartaal 2021
Download hier de Monitor eerste kwartaal 2021

*doelstelling exclusief gemeentelijke projecten

Download

Contact

Tijs Böhm
Programmamanager economie en werk

(06) 102 657 45
t.bohm@regiogv.nl