voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

Met de Gooise Waardetas snijdt het mes aan twee kanten:

  1. 40 inwoners die in 2 jaar tijd kunnen doorstromen naar een baan.
  2. Activeren/versterken van de circulaire economie door recycling en (voornamelijk) hergebruik van goederen die anders tussen restafval terecht komen, met een doelstelling van 7450 tot 10.000 goederen in het eerste jaar.

Beschrijving

Ontwikkeltraject De Gooise Waardetas wordt het nieuwe inzamelmiddel van de Regio Gooi en Vechtstreek en is een samenwerking tussen de Tomingroep (Kringloper) en de GAD. De waardebox wordt in het leven geroepen om oude courante boeken, elektrische apparaten, speelgoed en kleine gereedschappen uit het restafval te houden. Met de Gooise waardetas wordt het de inwoner makkelijk gemaakt om deze spullen gescheiden te houden en aan te bieden. Recycling en hergebruik worden hiermee gestimuleerd.

We starten met een kleine proef van 1 jaar in de oude gemeente Naarden, om bij succes in het tweede jaar uit te breiden in de regio. Het eerste jaar zal de waardetas vanuit een groeimodel kunnen groeien naar 10 werkplekken (doorstroombanen). Het zorgt voor sociale werkgelegenheid door werkplekken in inzameling, reparatie, sortering en verkoop en administratie. Cruciaal is de begeleiding en jobcoaching die gegeven wordt aan de inwoners in deze doorstroombanen. Al in vroegtijdig stadium start het WSP de bemiddeling naar betaald werk. We monitoren en evalueren de aanpak nauwgezet en bepalen vroegtijdig het vervolg.

Doelgroep(en)

  1. Inwoners die onder de Participatiewet vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
  2. Inwoners die onder de verantwoordelijkheid van UWV en gemeenten vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De werktoeleiding van de UWV doelgroep blijft hierbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van UWV. De inzet van de gelden geldt voor de gemeentelijke doelgroep.

Start en einddatum

Januari 2021 – december 2022.

Financiering

€ 250.000,- voor 2 jaar. Het betreft opstartkosten, de werkzaamheden van een werkbegeleider, huisvesting, promotiekosten, transport en vervoerskosten en onvoorziene kosten.