voor inwoners, met gemeenten
Een ontwikkelkans voor iedereen. Zoveel mogelijk inwoners aan het werk. Ondernemers die succesvol kunnen ondernemen. Dát is waar we in de regio Gooi en Vechtstreek voor staan.

Samen maken we een vuist tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. Zo investeren we in de kansrijke sectoren zorg, energietransitie, circulaire economie en de media. We verbinden economie met participatie door nieuwe initiatieven te ontwikkelen met arbeidsmarktpartners. Het resultaat? Dat zijn twee programma’s, met 27 verschillende projecten en instrumenten, aangepast aan de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt. Met als doel: 520* inwoners duurzaam aan werk helpen. De meeste projecten lopen tot eind 2023.

Wat is de voortgang van de werkgelegenheidsprojecten?

Dat leest u in de Monitor Perspectief op Werk en Werken aan Werk. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

Download hier de Monitor Q1 2021
Download hier de Monitor Q3 2021

*doelstelling exclusief gemeentelijke projecten