voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

Concreet biedt de pilot 10 werkplekken waarbij de kandidaten tussentijds kunnen uitstromen. In een half jaar is het doel 20 kandidaten uit te laten stromen, in een jaar 40 kandidaten.

Indirect sturen we daarmee op de achterliggende doelstellingen:

  1. Verhoogde kans op soortgelijk betaald werk en vervolgbanen in AI. Door de AI-ervaring krijgen kandidaten meer kans op soortgelijk werk waarbij digitale basiskennis nodig is, zoals het digitaliseren van archieven of het beheren van voorraad in een magazijn. Het biedt bovendien een basis waarmee ze een loopbaan op het terrein van AI kunnen starten.
  1. Openen van netwerk voor meer kansen op duurzaam werk van de toekomst.
    De deelname van Hilversumse mediabedrijven in de Nationale AI Coalitie biedt kansen om met andere (meer kapitaalkrachtige) bedrijven in contact te komen voor banen waarbij het coderen van data een rol speelt. Ook overheden investeren steeds meer in data. De ervaringen uit deze pilot kunnen we gebruiken om hen te laten zien dat ze via AI hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Beschrijving

‘’Artificiële intelligentie (AI) verandert de wereld ingrijpend. AI zal stevig bijdragen aan economische groei, welvaart en welzijn van Nederland. Ook zal het enorm helpen bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid, gezondheid en zorg. Als we als Nederland en Europa mee willen doen in de voorhoede van een wereldwijd concurrerende economie, dan moeten we de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland versnellen.‘’[1]

Dit is één van de vele aanwijzingen dat AI steeds belangijker wordt. AI biedt veel kansen voor mediabedrijven voor innovatie met behulp van data en slimme algoritmes. Denk aan persoonlijke aanbevelingen (zoals bij Netflix), herkennen van onjuiste en misleidende informatie (fake-news), kijkcijfers voorspellen, het herkennen van personen in videomateriaal of het vertalen van gesproken tekst naar een ondertiteling.

De regio Gooi en Vechtstreek vormt een belangrijke schakel in de Media Valley, het geografisch samenhangende gebied tussen Utrecht (met zijn journalistieke- en filmopleidingen), Hilversum (met het Media Park en tal van online producenten) en Amsterdam (met een grote en veelzijdige creatieve industrie). De regio geldt als onderscheidend en sterk in digitale creatie, content en toepassingen.

Tot de coronacrisis werd juist geïnvesteerd in de innovatiekracht van de regio op het gebied van media en creativiteit. Er is ingezet op vernieuwen van het technisch onderwijs, in voorbereiding op nieuwe technologische ontwikkelingen. Naast het innoveren zag en ziet de regio Gooi & Vechtstreek zich voor de opgave geplaatst om ook de zichtbaarheid van deze nieuwe innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitale media en creativiteit te vergroten binnen de eigen regio, en ook bovenregionaal, landelijk en internationaal.

Met deze opgave en de toenemende druk op de werkgelegenheid hebben wij de branche verkend. Wij zijn in gesprek gegaan met Media Perspectives, dat als platform dient voor talent en innovatie in de media en zich bezig houdt met (o.a.) AI. AI biedt veel kansen voor mediabedrijven voor innovatie met behulp van data en slimme algoritmes. Samen met diverse mediabedrijven is een aantal projecten gestart op dit terrein met als doel de AI toepassingen door te ontwikkelen. Zo is bij een van de projecten het idee ontstaan om van de werkzaamheden een werkplek te creëren dat kansen biedt voor onze doelgroepen. RTL, NPO2 en Beeld en Geluid zijn aangesloten bij dit project.

Dit project kent veel belangstelling in de mediasector, biedt laagdrempelig werk voor onze doelgroepen, en maakt innovatie in de mediasector mogelijk. Het eindproduct biedt waarschijnlijk een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van AI toepassingen.

We richten een ontwikkeltraject in voor uitkeringsgerechtigde inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij het opdoen van werkervaring met AI een belangrijk onderdeel vormt. De mediabedrijven zijn de werkgevers /opdrachtgevers. Kandidaten werken in een annotatiestraat: een soort productielijn met als kerntaak het labelen van data en als eindproduct een gelabelde dataset.

Het totale traject duurt maximaal 6 maanden. Na een intake door Tomin wordt met de inwoner gekeken naar het toekomstperspectief en gewerkt aan arbeidsontwikkeling. De inwoner doet werkervaring op in het AI-traject. De inwoner krijgt zowel inhoudelijke begeleiding van de mediabedrijven als werkbegeleiding en jobcoaching door Tomin. Na de werkervaring AI wordt doorstroom in gezet met uiteindelijke doel uitstroom naar betaald werk bij een andere werkgever. Bij een positieve tussentijdse evaluatie verlengen we de pilot met een half jaar waarbij we inzetten op doorontwikkeling van het traject. We denken daarbij aan een bredere aansluiting partners in de vorm van meer opdrachtgevers, potentiële werkgevers, onderwijs en de doorontwikkeling van de inhoud van het traject. 

Doelgroep(en)

  1. Inwoners die onder de Participatiewet vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
  2. Inwoners die onder de verantwoordelijkheid van UWV en gemeenten vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Start en einddatum

1 maart 2021 – 30 augustus 2021 / 1 maart 2022.