voor inwoners, met gemeenten

Doelstelling

Ook in dit project stellen we doelen in verschillende domeinen:

  1. Participatie en doorstroom naar de inclusieve arbeidsmarkt en duurzame uitstroom van 40 inwoners in twee jaar.
  2. Recycling maar met name hergebruik van goederen die anders tussen restafval terecht komen. In Huizen en Hilversum gaat dit naar schatting om 600 ton (bron: Dr2 New Economy & Metabolic 2019). Dit zijn echter niet alleen ‘gewenste’ houtsoorten. 

Beschrijving

Bij de GAD komt veel hout binnen, van verschillende kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. Dit varieert van oude (kapotte) houten tafels (mogelijk voor repair/refurbisch product), tot bruikbaar timmerhout (mogelijk materiaalhergebruik) en resterende houtstromen (mogelijk voor de productie van strooisel, pellet korrels en briketten). Ook andere GAD stromen, of van andere bouw- en sloopbedrijven zijn in de toekomst mogelijk interessant: plastic, ijzer, fietsen, textiel etc.

Met Tomin en Altijd Werkplaats is een nieuw werkproces opgezet voor hergebruik van goederen. Naast de bestaande afzetkanalen (kringloopwinkels, groene afslag, gemeenten) zal er actief worden gezocht naar nieuwe afzetkanalen voor de houtstromen en producten, maar ook naar nieuwe opdrachten voor productie. Dit project wordt Iteratief georganiseerd door een professional in te zetten die de vraagkant ontwikkeld waardoor voldoende afzet ontstaat voor de hout producten en een deel van de kosten wordt ondervangen.

Op twee scheidingsstations (Huizen en Hilversum) starten we met de inname/oogst van de gewenste houtsoorten. Op beide stations wordt iemand verantwoordelijk voor het selecteren en opslaan van bruikbaar hout. Tomin en AltijdWerkplaats gaan hierin samenwerken, zowel op het gebied van de bewerking/productie, de aansturing als het vinden van een geschikte ruimte. In de opstartfase kan dit met de huidige aanwezige transportmiddelen van Tomin en AltijdWerkplaats en de bestaande infrastructuur.

Dit project zal starten vanuit een groeimodel met 6 werkplekken bij de start en 10 werkplekken binnen een jaar. Cruciaal is de begeleiding en jobcoaching in deze doorstroombanen. Al in vroegtijdig stadium start het WSP de bemiddeling naar betaald werk. We monitoren en evalueren de aanpak nauwgezet en bepalen vroegtijdig het vervolg. 

Doelgroep(en)

  1. Inwoners die onder de Participatiewet vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
  2. Inwoners die onder de verantwoordelijkheid van UWV en gemeenten vallen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werktoeleiding van de UWV doelgroep blijft hierbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van UWV. De inzet van de gelden geldt voor de gemeentelijke doelgroep. 

Start en einddatum

Januari 2021 – december 2022.

Financiering

€250.000,- voor 2 jaar, met €170.000,- voor 2021 en €80.000,- voor 2022.

Door aanschaf van benodigde machines is een investering nodig in het eerste jaar, waardoor de eerste kosten/baten analyse uitgaat van een verlies van € 15.000,- voor 2021. Kosten/afschrijving aanschaf benodigde machines zijn nog niet bekend. In 2022 is de kosten/baten analyse al meer in balans.