voor inwoners, met gemeenten

Doelstellingen

  1. 600 inwoners zijn voorgelicht over werken in de zorgsector.
  2. 400 inwoners doorlopen een intaketraject en ontvangen een persoonlijk loopbaanadvies en leerroute.
  3. 400 inwoners krijgen een trajectaanbod dat varieert van oriëntatie, werkfit tot voorbereidende scholing.
  4. 200 inwoners stromen aansluitend in op een leer- en werktraject.
  5. 250 inwoners vinden een betaalde (leerwerk) baan in de zorg en ontvangen begeleiding bij “onboarding” in de zorg. 

Beschrijving

Regio Gooi en Vechtstreek heeft Stichting Calibris Advies gevraagd om samen met werkgevers en onderwijsinstellingen een voorstel uit te werken waarmee de mobiliteit van inwoners naar de sector Zorg en Welzijn wordt vergroot. De sector biedt nu en in de toekomst volop kansen voor duurzame uitstroom op alle functieniveaus. Om de verwachte tekorten aan gekwalificeerd personeel in de zorg succesvol te kunnen verminderen zal er regio breed aandacht moeten komen voor onderstaande drie thema’s:

  • toeleiden
  • opleiden
  • binden

In samenwerking met zeven zorgorganisaties en vier opleiders is onder de naam ZorgStart een aanpak uitgewerkt waarin inwoners en werkgevers worden ondersteund waardoor meer inwoners succesvol instromen in de zorg.

Samenwerkingspartners Zorgstart: Kwintes, Philadelphia, Amaris, Sherpa, Visio, Vitaal Thuiszorg, King Arthur Groep, MBO College Hilversum, Hogeschool Utrecht, MBO Utrecht, Hogeschool van Amsterdam. Andere zorgorganisaties en opleiders kunnen op elk moment instappen in het project. 

Er wordt een fysieke locatie in de regio ingericht van waaruit voorlichting, oriëntatie, scholing en leer- en werktrajecten en extra begeleidingscapaciteit worden georganiseerd. Inwoners ontvangen na een voorlichting en intake een persoonlijk advies over de mogelijkheden en route naar een (leerwerk) baan in de zorg. De mate van ondersteuning is passend bij de afstand (doelgroep) tot werk in de zorg. Werkgevers worden vanuit ZorgStart ondersteund en gefaciliteerd bij de instroom van nieuwe medewerkers. 

Doelgroep(en)

  1. Zij-instromers: o.a. werk naar werk, WW, niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers), vrijwilligers, jongeren zonder startkwalificatie.
  2. Uitkeringsgerechtigden: Participatiewet (incl. statushouders, 50+, jongeren), WW (incl. wia/wajong), personen uit het doelgroepenregister. 

Start en einddatum

Januari 2021 – december 2022.