voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt​

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting van arbeidsontwikkeling waardoor mensen duurzaam uitstromen naar betaald werk.
  2. De eventueel gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling.
  3. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van arbeidsontwikkeling.

Beoogde start-/einddatum

Juni 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

Dit project is zomer 2017 van start gegaan. Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling/re-integratie.

Voortgang en planning

We formuleren komende periode gezamenlijk de uitgangspunten en doelstellingen die bij arbeidsontwikkeling/re-integratie van belang zijn. Hiervoor vindt om te beginnen een evaluatie plaats van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten, zodat er duidelijkheid is over wat mogelijk de kwalitatieve en financiële voordelen van gezamenlijke inkoop zijn. Besluitvorming is in november 2017 afgerond waarna een gezamenlijk inkooptraject begin 2018 van start kan gaan.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl