voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
  3. Inclusieve arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  1. Het hebben van een eensluidende governance-structuur voor de Tomingroep waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken partijen.
  2. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, zodat opschoning van de governance-structuur kan plaatsvinden.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Afronding governance-traject.
  2. Aangepaste gemeenschappelijke regeling bij alle gemeenten in procedure gebracht voor de vaststelling door de gemeenteraden. Bij een aantal gemeenten heeft de vaststelling inmiddels plaatsgevonden.

Voortgang en planning

Eind 2017 vaststelling gemeenschappelijke regeling door regiogemeenten.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl