voor inwoners, met gemeenten

Regionaal Mobiliteitsteam helpt inwoners bij het vinden van (ander) werk


Sinds augustus helpt het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi en Vechtstreek werkzoekenden, ZZP’ers en werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken. Het RMT biedt hulp op maat bij het vinden van (ander) werk.

Het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandige ondernemers en bedrijven in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In het team werken 8 gemeenten, UWV, WSP, vakbonden, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties samen. Met als doel: snel ander of nieuw werk voor mensen die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn of (dreigen te) verliezen.

Meerwaarde regionale samenwerking

Door de regionale samenwerking is er nu nóg meer mogelijk voor inwoners die hulp nodig hebben in hun zoektocht naar werk. Met de coronacrisis als aanleiding zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Alle instrumenten van de aangesloten partners kunnen worden ingezet voor een werkzoekende. Wat de inwoner nodig heeft staat centraal. Doordat de begeleiders in het RMT uit verschillende organisaties komen, met verschillende expertises, kan het goed aansluiten op de specifieke behoeften van de werkzoekenden. 

Voorwaarden voor hulp op maat

Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na 12 maart 2020 door corona werkloos zijn geworden. Begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaancoaching, om- of bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden is wat het team kan bieden. Het mobiliteitsteam helpt ook mensen die werkloos dreigen te worden. Zij kunnen hen van werk naar werk begeleiden.

Informatie voor werkzoekenden

Bent u of kent u iemand die op zoek is naar (ander) werk? Kijk dan op www.rmtgooienvechtstreek.nl en lees meer over het de diensten van het RMT voor werkzoekenden.

Bent u werkgever?
Wellicht heeft u een vraag over mobiliteitsdiensten voor uw personeel. Of zoekt u een oplossing voor een (tijdelijk) overschot of tekort aan personeel? Dan kunt u terecht bij het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP). Kijk op www.wspgv.nl of neem contact op.

“De arbeidsmarkt zit momenteel in een bijzondere situatie. Werkgevers hebben het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden, terwijl er ook een grote groep mensen is die moeilijk werk vindt. Het RMT kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ze bieden mensen mogelijkheden waardoor andere oplossingen ontstaan’’, aldus Annette Wolthers, wethouder Werk en Inkomen in Hilversum en voorzitter van de regionale Werkkamer.