voor inwoners, met gemeenten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen en ondernemers hebben daar extra hulp bij nodig.

In de regio Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, UWV, onderwijs, vakbonden en werkgeversorganisaties samen om die ondersteuning te kunnen bieden.

In alle arbeidsmarktregio’s in Nederland (35 in totaal) is een regionaal mobiliteitsteam actief. Dit is een samenwerking tussen de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, ondernemersorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarktregio.

Deze nieuwe werkwijze is een van de vier onderdelen van het sociaal pakket, dat deel uitmaakt van het 3e steun- en herstelpakket. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Links naar de partners: