voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 3. Inclusieve arbeidsmarkt​

Wat willen we bereiken?

 1. Een effectieve inrichting van schuldhulpverlening waarbij dienstverlening zich behalve op het oplossen van de financiële problemen van een inwoner ook richt op psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.
 2. Een verkenning uitvoeren naar de gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
 3. De eventuele gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
 4. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van schuldhulpverlening.

Beoogde start-/einddatum

Mei 2017 – december 2018 (aangepast: september 2017 – december 2018)​

Resultaten tot nu toe

De planning van dit project is aangepast. Het project gaat in september van start. Naar inschatting heeft het project een looptijd van september 2017 – december 2018.

Voortgang en planning

 1. Evaluatie van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten.
 2. Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen bij schuldhulpverlening.
 3. Naar aanleiding van de evaluatie en het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten zullen we begin 2018 starten met een gezamenlijk inkooptraject.
 4. Najaar 2017 onderzoekt de Regio de praktische uitwerking van artikel 89 van de Zorgverzekeringswet, zoals hoe we hier het best invulling aan kunnen geven en welke randvoorwaarden er gelden.

Contact

Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl