voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Economie en creatieve bedrijvigheid
 2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
 3. Inclusieve arbeidsmarkt​

Wat willen we bereiken?

 1. Een effectieve inrichting van schuldhulpverlening waarbij dienstverlening zich behalve op het oplossen van de financiële problemen van een inwoner ook richt op psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.
 2. Een verkenning uitvoeren naar de gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
 3. De eventuele gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
 4. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van schuldhulpverlening.

Beoogde start-/einddatum

Mei 2017 – december 2018 (aangepast: september 2017 – december 2018)​

Resultaten tot nu toe

 1. Er is een gezamenlijk actieplan ontwikkeld om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Dit actieplan betrof maatregelen om:
  Een sluitende aanpak en effectieve gegevensuitwisseling te organiseren in de schuldenketen.
  Het bevorderen van kennis en deskundigheid van uitvoerend personeel van gemeenten, woningcorporaties en elektriciteit-water-telecom-incasso en energiebedrijven.
  Het ontwikkelen van gezamenlijk beleid voor schuldenpreventie en schuldhulpverlening.
  Het ontwikkelen van laagdrempelige algemeen toegankelijke voorzieningen in de wijken om problemen – en de verergering daarvan- te voorkomen.

Voortgang en planning

 1. Op verzoek van het directieoverleg sociaal domein wordt het actieplan zoals hierboven genoemd op een later moment – in het vierde kwartaal van 2018- behandeld en eventueel bestuurlijk voorgelegd.

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl