voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid
  2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw

Wat willen we bereiken?

Terugdringen van leegstand in Gooi en Vechtstreek.

Beoogde start-/einddatum

Juni 2016 – februari 2017

Resultaten tot nu toe

  1. De herprofilering van de aanloopstraten heeft een belangrijke impuls gekregen door de leegstandsaanpak vanuit de Economic Board Gooi en Vechtstreek. Er is voor verschillende aanloopstraten van centrumwinkelgebieden een gezamenlijk toekomstperspectief opgesteld. De pilotgebieden zijn: Havenstraat (Hilversum); Winkelcentrum de Bijvanck (Blaricum); Vlietlaan (Bussum/Gooise Meren).
  2. De ondernemers en eigenaren in de aanloopstraten gaan aan de slag om in kaart te brengen op welke manier en op welke termijn zij de toekomst vorm geven. Het gezamenlijke toekomstperspectief dat zo ontstaat biedt houvast om een vitale toekomst te geven aan deze winkelgebieden.
  3. Op termijn zal het ruimtelijk gebruik om nieuwe vormen vragen, met het doel om het aantal leegstaande winkelpanden te verminderen. Door het project Regionale aanpak leegstand is een substantiële transformatie van de aanloopstraten opgestart.

Voortgang en planning

Dit project is begin 2017 afgerond. De conclusies worden meegenomen bij de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie. Daarnaast werken de verschillende gemeenten aan een oplossing op maat voor de gesignaleerde belemmeringen.

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
m.zivkovic@regiogv.nl