Gezondheidspeiling 2016

Najaar 2016 is het landelijk GGD-gezondheidsonderzoek van start gegaan. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016. In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland van 19 jaar en ouder een vragenlijst van hun GGD.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. GGD Gooi en Vechtstreek heeft ruim 22.000 inwoners een vragenlijst toegestuurd: de Gezondheidspeiling 2016.


Met de gegevens uit de Gezondheidspeiling 2016 kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

gp-2016

Klik hier voor de resultaten van de Gezondheidspeiling 2016

Publicaties

Publicaties Gezondheidspeiling 2016