Emovo 2013-2014

Resultaten gezondheidsenquête jongeren via internet bekend

De factsheet met regionale resultaten en het bijbehorende tabellenboek vindt u bij de publicaties betreffende Emovo 2013-2014.

Het is de derde keer dat een dergelijk grootschalig onderzoek op deze manier onder jongeren/leerlingen in onze regio is uitgevoerd. De eerste keer was in 2005 en de tweede keer in 2009.

Emovo staat voor Electronische MOnitor en VOorlichting. Het betreft een vragenlijst-onderzoek via Internet naar gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen van klas 2 en klas 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De antwoorden van de leerlingen hebben een beeld opgeleverd van hun gezondheid, welbevinden, schoolbeleving en leefstijl. Scholen kunnen de gegevens gebruiken voor het schoolbeleid. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale nota's gezondheidsbeleid en voor de GGD kunnen ze een basis zijn voor meer 'gerichte' collectieve preventie. De leerlingen vulden de vragenlijst op school via internet in en kregen op basis van hun antwoorden individuele voorlichting.

GGD Gooi en Vechtstreek is in dit project opgetrokken met vier andere GGD'en in Noord-Holland: GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Amsterdam.

Publicaties

Publicaties Emovo 2013-2014

Meer informatie

Manita van Acker, epidemioloog, (035) 692 62 16, m.vanacker@ggdgv.nl en
Irma Laméris, gezondheidsbevordering en communicatie, (035) 692 62 15, i.lameris@ggdgv.nl