Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Op 4 januari 2016 is in Nederland een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Met de introductie van GGB komt de Geneeskundige Combinatie (GNK-C) te vervallen.

De situatie tijdens grootschalige incidenten is niet meer dezelfde als 15 jaar geleden toen de GNK-C in het leven werd geroepen. Daarnaast was het materieel en materiaal van de GNK-C technisch afgeschreven.

Om te voorzien in de behoefte aan geneeskundige bijstand is het model GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand) ontwikkeld.

Doel

Het GGB model zorgt tijdens crisissituaties voor een grotere slagkracht van de geneeskundige hulpverlening.

Het GGB model bestaat uit de volgende integrale onderdelen:

  1. Adequaat opgeschaalde ambulancezorg van de RAV’s ; (Project RAV voorbereid)
  2. Nieuw systeem van noodhulpteams van het Rode Kruis;
  3. Aanvullende logistieke middelen vanuit het IFV.

Onder regie en aansturing van de GHOR en borging van de ketenkwaliteit.

GGB is uitgewerkt als een landelijk uniform bijstandsconcept zodat regio’s elkaar bijstand kunnen verlenen. Binnen het concept is ruimte voor flexibiliteit en regionaal maatwerk, zowel ten aanzien van het organiseren van het vrijwilligers potentieel als extra taken, die een noodhulpteam kan gaan vervullen. Op basis van een landelijk model-convenant zal de daadwerkelijke uitwerking in regionale convenanten worden vastgelegd.