Rol GGD bij infectieziekten

De medewerkers infectieziekten van de GGD houden zich bezig met het signaleren, opsporen, bestrijden en voorkomen van infectieziekten. Er geldt een wettelijke meldingsplicht voor verschillende ziekten. Artsen en laboratoria die een dergelijke ziekte vaststellen, moeten dat aan de GGD melden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het vaccineren van reizigers, tuberculosebestrijding en de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten doen we op verschillende manieren:

  • Bron- en contactonderzoek. We proberen de bron van de besmetting te achterhalen en contacten te beschermen.
  • Vaccinaties en voorschrijven van preventieve medicijnen om ziekte en verdere besmetting te voorkomen.
  • Hygiëne maatregelen, adviseren, voorlichting en adviezen over het voorkomen van infectieziekten en risico’s infectieziekten.
  • Melden van meldingsplichtige ziekten bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM.

Infectieziekten melden

Voor klachten over uw gezondheid is uw huisarts de aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Voor algemene vragen over infectieziekten verwijzen we u naar Infectieziekten A-Z.
Heeft u vragen over besmettelijkheid voor uzelf of anderen, preventiemaatregelen, hygiëne etc., dan kunt u de afdeling bellen op werkdagen van 9.00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer (035) 692 62 22 of een e-mail sturen naar infectieziekten@ggdgv.nl