Meldingsplicht infectieziekten

Een aantal infectieziekten zijn volgens de Wet publieke gezondheid meldingsplichtig. Deze besmettelijke ziekten moeten bij de GGD gemeld worden.
Artsen, laboratoria en instellingen zijn verplicht een dergelijke ziekte te melden wanneer zij deze vaststellen. Een aantal ziekten dient bij een vermoeden al gemeld te worden.

Wat, wanneer en wie er moet melden is uitgewerkt in een schema.

Waar kunt u melden?
Binnen kantooruren kunt u de afdeling infectieziektebestrijding bereiken op telefoonnummer
(035) 692 62 22.
Voor collegiaal overleg is de dienstdoende arts infectieziektebestrijding binnen kantooruren rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer (035) 692 63 04.

Buiten kantooruren kunt u de dienstdoende arts infectieziektebestrijding bereiken via de meldkamer Utrecht: (030) 219 94 09.

Het mailadres van de afdeling infectieziektebestrijding is infectieziekten@ggdgv.nl