Toezicht Kinderopvang

Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. 
Het team Toezicht Kinderopvang van GGD Gooi en Vechtstreek houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Contact: toezichtkinderopvang@ggdgv.nl

De rol van de gemeente

De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het is de gemeente die, in overleg met de toezichthouder, bepaalt of, en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een kindercentrum dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

Gemeenten die onder de regio Gooi en Vechtstreek vallen:

  • Gemeente Blaricum
  • Gemeente Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden)
  • Gemeente Hilversum
  • Gemeente Huizen
  • Gemeente Laren
  • Gemeente Weesp
  • Gemeente Wijdemeren (Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, (Oud- en Nieuw-) Loosdrecht en Nederhorst den Berg)

Per 1 januari 2017 heeft GGD Gooi en Vechtstreek voor gemeente Hilversum de gemeentelijke taken die betrekking hebben op de registratie van voorzieningen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en lichte handhavingstaken overgenomen. 

Weblinks