Infectieziekten in kindercentra

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) houdt zich in opdracht van Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bezig met beleid op het gebied van technische hygiënezorg.

In de onderstaande richtlijnen is de meest recente informatie te vinden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.